NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND, ADMINISTRASJON

Forbundssleder                  Jostein Dahle
E-postadresse:                  [email protected]

E-postadresse sekretær: [email protected]

Telefon sekretær:            +47 906 02335                                                                    Partallsuker:   Onsdag og fredag:               08.00 – 15.30                                          Oddetallsuker: Mandag, onsdag og fredag:   08.00 – 15.30

Ferie forbundssekretær 2020:        Uke 30, 31 og 32

Kontonr:                           4212.26.21132

 

Nyheter