Organisering av avlsarbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret har utpekt en arbeidsgruppe som skal vurdere fremtidig organisering av avlsarbeidet. Arbeidsgruppa skal utarbeide en innstilling til hvordan avlsarbeidet med elghundrasene Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund bør organiseres. Arbeidsgruppa består av Arne Sandin (leder) (Jämthund), Egil Skogum (NEG), Jan Bjørshol (NEG), Camilla Hartz Repshus (NES). Arbeidsgruppa kan involvere flere personer fra avlsutvalgene hvis det vurderes som formålstjenelig.

 

Mandat(trykk her)

Skroll til toppen
Rull til toppen