OPPFØLGING AV RS-VEDTAK 2012

Nedenfor vil du finne hva som er oppfølging av RS-vedtakene gjort på Representantskasmøtet 12.5.12.

Oppfølging av RS-vedtak

Som en følge av vedtak på representanskapsmøte har forbundstyret sendt over til NKK de endringer som omhandler jaktprøvereglene, kommentarer til NKKS fellesbestemelser og endringer i championatkrav.
Aktivitetsavdelingen i NKK får daglig inn fra de enkelte raseklubber og forbund vedtak på endringer i jaktprøveregler, kommentarer til NKK’s fellesbetemmelser og endringer i championatkrav.
NKK vil i løpet av høsten samle alle endringer som på nyåret vil bli behandlet i hovedstyret i NKK for endelig vedtak.
Som en konsekvens av dette kan ikke de vedtak som vi fattet på RS nå i mai gjøres gjeldende før prøvesesongen 2013.

7. KOMMENTARER TIL NKK’S FELLESBESTEMMELSER
 

7.1 ARRANGEMENT 

RS-sak 11.6.11

Vær og føreforhold
Maksimal snødybde settes til prøvehundens bukhøyde.
Nedre temperaturgrense settes til – 15 °C.
Disse to sakene fra 2011 er enda ikke kommet inn regelverket, men må betraktes som høyst aktuelle og vi vil be dommere og hundeførere ta hensyn til disse vedtakene.

RS-sak 11.5.12

Bruk av hundeførers terreng: Arrangøren skal fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng. Prøveleder kan ved 1 dags- separatprøver unntaksvis på forhånd godkjenne at hunden prøves i hundeføreres terreng, men kun når annet område ikke kan skaffes. Dersom prøven er gått i hundeførers terreng skal dette krysses av for i skogs-protokollen.

7.2 DELTAGELSE
Hunder

RS-sak 11.7.12
Jaktchamponer kan nå delta på ordinær 2-dagers prøve.

9.2. NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(L)CH – (Løshund)
RS-sak 11.8.11

Minst en av prøvene gjeldende til championatet skal være gjennomført innen 30. november.

RS sak 11.10.12

Mulighet for å ta NJ(L)CH på ett år.

10. UTDANNINGREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE- LØSHUND og BANDHUND

RS sak 11.12.12

Elev og aspirantarbeid kan tas over ett år.

 

 

Skroll til toppen
Rull til toppen