OFFISIELLE TITLER FOR NORDISKE VINNERE PÅ JAKTPRØVER

Norske Elghundklubbers Forbund har søkt Norsk Kennel Klub om godkjenning av offisielle titler for Nordiske Mestere på jaktprøver. 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)fikk 20.2.13 svar fra NKK om at søknaden om godkjenning av offisielle titler tilknyttet Nordiske Mestere på jaktprøver var godkjent.

Tittel for Nordiske Mestere vil bli stambokført på følgende måte:

Nordisk Mester Løshund:   NORDMEl
Nordisk Mester Bandhund: NORDMEb

Nordisk Mesterskap for Bandhund har ikke vært arrangert og det er ikke planer om å arrangere et slikt mesterskap.
Når NEKF søkte om offisielle titler, var det logisk også å søke for bandhund, således ville godkjenningen ligge der om et slikt mesterskap skulle bli arrangert i fremtiden.

 

 

Skroll til toppen
Rull til toppen