Nytt registreringsprogram Bandhund

Nytt registreringssystem for bandhundprøver har vært gjenstand for testing de siste dager.

Det er avdekket noen (små) feil eller ønsker om endring.

Disse er gjennomgått sammen med NKK og videresendt IT leverandør, Origin i dag.

Vi håper programmet vil være oppe å gå med det aller første, men har ikke styring på prosessen vi nå er inne i.

Dersom dette ikke er klart til prøvestart er det viktig at skogskortet, versjon 3.2/2020, blir grundig utfylt slik at  det kan registreres manuelt i ettertid.

Mvh

Kolbjørn Thun

Bandhundkomiteen

Skroll til toppen
Rull til toppen