Innmelding av valpekull

Du må fylle ut ALLE poster i skjemaet som er markert med *. Feil i registreringen av postene medfører at innmeldingen ikke registreres og kullet ikke blir lagt ut.

VIKTIG! Likeledes vil bruk av annen nettleser enn Windows Internet Explorer medføre problemer for å gjennomføre registreringen elektronisk. Benytt DogWeb for å få info om innavlsprosent. (Kun der begge foreldre er registrert i NKK) HD-index oppgis i de tilfeller dette er kjent, HD-indexen vil etterhvert bli opplyst via DogWeb for alle raser. Dersom du har problemer med skjemaet, send mail med informasjon til [email protected]

  • Her kan du sette i J ved jaktpremiert tispe, JB. for bandhund og JL for løshund, samt tittel registrert i NKK
  • Her kan du sette i J ved jaktpremiert hanne, JB. for bandhund og JL for løshund, samt tittel registrert i NKK