Representantskapet

Representantskapet (RS) er Norske Elghundklubbers Forbunds (NEKF) øverste beslut­ningsorgan.

Ordinært Representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai iht. NEKFs Lover, på sted og til tid som fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RSs Ordfører.

Det består av områdeklubbene – som senest 3 uker før møte i RS må ha meddelt FS hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er).

Forbundsstyret leder Norske Elghundklubber Forbunds virksomhet, drift og aktiviteter etter forbundets lover og hovedlinjer trukket opp av RS mellom Representantskapsmøtene.

Representantskapsmøtet 2016

Representantskapsmøtet 2016 ble avholdt på Thon Airport Hotel, Gardermoen, lørdag 30. april 2016.