Representantskapet

Representantskapet (RS) er Norske Elghundklubbers Forbunds (NEKF) øverste beslut­ningsorgan.

Ordinært Representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai iht. NEKFs Lover, på sted og til tid som fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RSs Ordfører.

Det består av områdeklubbene – som senest 3 uker før møte i RS må ha meddelt FS hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er).

Forbundsstyret leder Norske Elghundklubber Forbunds virksomhet, drift og aktiviteter etter forbundets lover og hovedlinjer trukket opp av RS mellom Representantskapsmøtene.

Representantskapsmøtet 2018

Representantskapsmøtet 2018 ble avholdt på Scandic Oslo Airport , Gardermoen, lørdag 28. april 2018.