Ny medlem

Elektronisk innmelding

Ved å velge/klikke linken nedenfor, kommer du inn i det elektroniske innmeldingssystemet i Norsk Kennel Klub og Norske Elghundklubbers Forbund.

Innmelding som ny medlem