BESTILLING AV CHAMPIONAT-PRESENTASJON

Championater 2019

Alle championater og nye titler oppnådd i 2019 kan presenteres i Elghunden nr. 1-2020.

Fyll ut skjemaet i linken under med nødvendige opplysninger som beskrevet under. Digitale bilder merkes med navn på hunden. Det er kun opplysninger som fremkommer på skjemaet under som kommer på trykk. Annonsør er ansvarlig selv for riktige opplysninger iht. tekst m.m.

Prestentasjonen koster kr. 650,- inkl. et fargebilde (1 stk). Kun norskeide hunder presenteres. Presentasjonen er på 1/6 side.

Alle former for championater blir fakturert. Vi tar forbehold om at tidligere annonsører som har ubetalte faktura fra tidligere år, ikke får annonsere!