Markedsplassen

ANNONSER

Rubrikkannonser
Denne siden er beregnet til annonsering for medlemmer av Norske Elghundklubbers Forbund.
Rubrikk:
En modul koster kr. 350,00 inntil 8 linjer, kr. 75,00 pr. linje utover 8 linjer. Bilder som skal nyttes i annonsen må være  i formatet .jpg og sendes som separat fil på e-post, pris for bilde kr. 50,00.
Annonsen blir liggende på nettet i 30 dager fra mottat forskuddsbetaling. Faktura blir sendt annonsør pr. e-post.

Annonsering av valpekull
Norske Elghundklubbers Forbundet (NEKF) har satt restriksjoner på
at det kun kan legges ut valpekull etter godkjente avlsforeldre, godkjent gjennom avlsutvalgene i NEKF.

Annonse bestilles via e-post.

Eksempel på en annonse:

Norsk Elghund Grå
9.9.09
Valper ventes uke 42
Mor: N(U)CH Nordalens Kaja 12345/02
Far:  N(L)CH Sørdalens Oskar 54321/03
Kaja har meget stor jaktlyst og har 1. pr. løshund.
Samme kombinasjon i 2007 med flere ck./cert og flere 1. pr. på jaktprøver.
Kari og Ola Nordmann, tlf. 12 34 56 78
E-post: [email protected]