Lover og regler

Ved å klikke på denne linken NEKF´s Lover, vil du få opp et eget dokument med hele lovverket. Dette er et PDF-dokument så du kan skrive ut hele dokumentet om det er ønskelig Instruks Lov & Kontroll og Valgkomitè DIVERSE REGLER, STATUTTER, VEILEDNINGER, INSTRUKSER NEKFs Hederstegn NEKFs Skytemerke Uttaksregler Norsk Mesterskap Uttaksregler Nordisk Mesterskap Uttaksregler … Fortsett å lese Lover og regler