Lov- og kontrollkomiteen

Leder:
Johan Stokkeland
Økernvn. 54
1440 Drøbak

M.tlf.: 99166109

e-post: johan@stokkeland.co

Medlem:
Per Arve Amundsen

9710 Indre Billefjord

M.tlf.:91574493

e-post: per@advokatselskap.no

Medlem:
Per Egge
Vestrumsbygda 8
2879 Odnes

M.tlf.:917 74918

e-post:per.egge@sondre-land.kommune.no

Varamedlem:
Jan Arne Berdal
7298 Budalen

M.tlf.:917 59982

e-post: