Lov- og kontrollkomiteen

Leder:

Ole Arthur Løite

Åsbø 21

4980 Gjerstad

M.tlf: 907 81271

E-post: [email protected]

Medlem:

Øystein Lindteigen

M.tlf.:952 01374

E-post: [email protected]

Medlem:

Johan Stokkeland

Økernvn. 54

1440 Drøbak

M.tlf.: 99166109

E-post: [email protected]

Varamedlem:

Jan Arne Berdal

7298 Budalen

M.tlf.:917 59982

e-post: