Ungdomsutvalg

FS-kontaktperson:

Cato Flatner
Storgata 56 A
2212 Kongsvinger

Tlf.: 971 52063
E-post: cato.flatner@gmail.com

Leder:
Linda Marie Lien
Murstadgutua 14
2340 Løten

M.tlf.: 958 53 040
E-post: linda.marie.lien@me.com

Medlem:

Medlem:
Mats Lundsett
Teknikergata 13
3912 Porsgrunn

M.tlf.: 414 26 861
E-post: mats_lundsett(a)hotmail.com

 

 

INSTRUKS FOR UNGDOMSUTVALGET I NEKF