Eksteriørdommerkomite

Leder:
Arild Berget
Slettåsvegen 101
2430 Jordet

Tlf.: 905 20 341
E-post:[email protected]

Medlem:
Marianne Holmli
Haukåvegen 494
7656 Verdal

M.tlf.: 951 81 266
E-post: marianne.holmli(a)gmail.com

Medlem:
Frank Christiansen
Skarsetvegen 19
7790 Malm

M.tlf.: 920 98 962
E-post: [email protected]