Vestsibirsk Laika

Populærbeskrivelse

Populærbeskrivelse

Laikaen er i allmennhet en balansert, og mot mennesker vennlig hund.
Jaktmessigt har den ett brett register og ett så vel raskt som utholende søk.
De aller modigste har vist seg være tilstrekkelig uredd for et «basketak» med bjørn.

Den vestsibirske laikaen er en jaktspisshund, som stammer fra omliggende lokala laikaer i skogsområdene i Ostjaken, Vogulen, Ural og Vestsibir. Den er en middelstor, senete og kraftig bygget hund med ett livlig temperament.

RAS er under utarbeidelse og vil bli å finne her.

Rasestandard Vestsibirsk Laika

Ta kontakt med Gunn Marit Bertheussen tlf. 944 97550