Østsibirsk Laika

Laika

Populærbeskrivelse

Laikaen er i allmennhet en balansert, og mot mennesker vennlig hund.
Jaktmessigt har den ett brett register og ett så vel raskt som utholende søk.
De aller modigste har vist seg være tilstreklig uredd for et «basketak» med bjørn.

Østsibirsk laika er en jagendespisshund som stammer fra nærliggende lokala laikaer innenfor det østsibirske skogsbeltet. En middelstor, kraftig bygget hund. Østsibirsk laika har ett jevnt, livlig temperament. Den Østsibirske laikaen er den største av de jagendespisshundene og vanligvis en god jakthund. Den har kraftig kroppsbygning
Ta kontakt med Tommy Sønsterud tlf. 915 30016