VALPELISTE

Norsk Elghund Sort
Valpelisten inneholder kun valpekull etter parringer som er godkjent av Avlutvalget for Norsk Elghund Sort.

Godkjent kombinasjoner for parring legges ut fortløpende på avlsutvalget sin facebook side: Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort


Valpeliste, Norsk Elshund Sort
Se også liste i Google Map