VALPELISTE

Norsk Elghund Sort
Valpelisten inneholder kun valpekull etter parringer som er godkjent av Avlutvalget for Norsk Elghund Sort. Oppdrettere må selv fylle inn informasjon i «valperegistrering» for å få kullet på valpelisten. For å få mer informasjon på foreldre kreves det innlogging på NKKs DogWeb. Hundeeiere har selv ansvaret for at NKKs etiske regler grunnregler blir for avl og oppdrett blir fulgt. Kullene er listet opp etter forventet fødselsdato og blir tatt ut når valpene er 3 måneder gamle. Vennligst meld fra når kullene er solgt, det gjør det enklere for valpekjøperne.

Kombinasjoner godkjent for parring legges fortløpende ut på AUNES sin facebook side: Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

valpeliste nes