VALPELISTE

Norsk Elghund Sort
– Valpelisten inneholder kun valpekull etter parringer som er godkjent av Avlutvalget for Norsk Elghund Sort.
– Kombinasjoner godkjent for parring legges fortløpende ut på AUNES sin facebook side: Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort