Status for rasen

Fra tid til annen holder Avlsutvalget for NES presentasjoner i diverse forum vedrørende rasen. Dette kan være statistikker, status for rasen vedrørende eksteriør, avl, jakt, helse osv.
Nedenfor kan du finne presentasjonene som AUNES har holdt. Presentasjonene legges ut fortløpende.

Presentasjon 29.8.15

Eksteriørkonferanse 2017_publisert