Øyesykdommer

Grønn stær / glaukom hos Norsk Elghund Sort

Vi har i løpet av 2016 fått inn flere tilfeller med grønn stær. I den grad disse hundene befinner seg på avlshundlisten, blir disse tatt ut omgående. Man har i dag en gentest for grønn stær hos NEG, som vi nå er i gang med å få verifisert hos NES. Hvis det viser seg at denne gentesten også vil kunne brukes på NES, har vi kommet langt i arbeidet. Allikevel har vi ikke den luksusen i avlsbredden at vi ikke kan avle på bærere, men det blir viktig å kjenne gen-statusen for hver hund, slik at man kan unngå parringskombinasjoner med 2 bærere. I så fall vil ”kjent status for grønn stær” muligens måtte bli en del av avlshundsøknaden i fremtiden.

Gentest for grønn stær – glaukom:

Det har på ettervinteren/våren 2017 blitt verifisert en gentest for rasen vår. Dette betyr at vi nå kan få testet de enkelte hunder for om de er bærere, fri for genet eller om de er dominante (vil utvikle grønn stær). Dette er svært gode nyheter – og vi kan nå etterhvert starte systematisk avl for å avle oss bort fra arvelige grønn stær. Dette forutsetter at oppdrettere og hannhundeiere som har hunder som skal brukes i avl, tar denne testen og at bærerstatus blir kjent. AU vil ikke godkjenne kombinasjoner til parring hvor begge foreldre-dyrene er bærere. Vi har allikevel ikke den luksusen med bred nok avlsbredde at vi ikke kan bruke bærere i avl. Hunder som er bærere av grønn stær – skal kun parres med hunder som er fri for genet.

I forbindelse med forsknings-samarbeidet med NMBU er det nå mulig å ta blodprøve som analyseres og testet ved NMBU – for å vite bærerstatus på sin hund. Hvis vi skal ivareta helsen til vår nasjonale rase, er det svært viktig at dette arbeidet kommer i gang.

 

Vi vil oppfordre alle oppdrettere og hannhundeiere som skal avle – om å ta denne prøven. Det innebærer blodprøve (EDTA – blodprøve) av din hund hos dyrlege – se link til skjema for gentest som vedlegg.

 

Kostnadene for dette er anslått til ca. 1000 kr per hund. Dette vil dekke kostnader hos dyrlege samt testing hos NMBU. Dere betaler for blodprøvetaking hos dyrlege, og vil motta en separat faktura fra NMBU for analyse av blodprøven. Vi tar høyde for at beløpet totalt sett kan variere, alt etter hva den enkelte dyrlege har av satser. AU ønsker selvfølgelig at dere underretter oss om resultatet slik at vi kan sette inn statusen ”fri” eller ”bærer” i avlshundistene. Resultatet av disse testene blir ikke satt inn i dogweb med dagens ordning, slik at vi er avhengig av tilbakemelding fra dere. En hund som er ”bærer” kan være like genetisk viktig i avl som en ”ikke-bærer”. Det er en rekke andre egenskaper vi også skal huske på at er essensielle for avl.

 

Vi ønsker at flest mulig tar denne gentesten nå. Det er selvfølgelig ønskelig at alle avlshundene har kjent status, men vi kan ikke innføre dette som et avlskrav for godkjenninger av parringer når ingen hunder har kjent status enda ! Vi ser på muligheten for å innføre dette etterhvert – selvfølgelig i  samarbeid med forbundsstyret som godkjenner alle våre avlskriterier. Vi må også her ha på plass et samarbeid med NKK – men det ingen grunn til å vente med prøvetaking.