Overgangsvirvel -LTV

Overgangsvirvel

Vår / sommer 2016 fikk avlsutvalget innrapportert 2 tilfeller av overgangsvirvel (transitional lumbal vertebrae) hos 2 hunder. Det viste seg at disse to hundene var i slekt med hverandre. Avlsutvalget har nå gjennomført et innledende arbeid med å kartlegge tilstanden hos hunder som er i slekt med disse to førstnevnte i samarbeid med NKK.

Først og fremst litt om overgangsvirvel, transitional lumbosacral vertebrae, TLV:

Hundens ryggrad, eller columna består av mange ryggvirvler (vertabrae) som sammen med mellomvirvelskive – gjør hunden i stand til å bevege seg. Ryggvirvlene beskytter i tillegg nervesystemet og fungerer som ankerfeste for flere strukturer; muskler, sener, leddbånd m.m. En hund er utstyrt med et gitt antall ryggvirvler. Den nederste delen av ryggens bekkendel består normalt av flere sammenvokste virvler som danner den bakre delen av bekkenet – sacrum. En overgangsvirvel er en  sammenvoksning mellom den nederste bevegelige ryggvirvel og sacrum/bekkenet, enten komplett eller delvis (på en side). Dette KAN imidlertid gi skjevheter og unormale sammenvoksninger.

Under er illustrasjoner for å vise TLV – illustrasjonene er fra mennesker, men det vil se likt ut på hunder:

 

Her følger en illustrasjon over forskjellige varianter av overgangsvirvel:

Konsekvenser:

Hva denne tilstanden har å si for hver enkelt hund – er vanskelig å angi. TL kan opptre i mange former – lett til uttalt, med sammenvoksninger og /eller skjevheter i ryggen – med eller uten ”ekstra ribbein”/ tverr/sideryggtagg etc. Per i dag har vi funnet noe motstridende funn i forhold til kliniske konsekvenser for den enkelte hund.

Tilstanden er medfødt og i IKKE grunnet miljø / oppvekst / trening / fôr / oppdragelse etc. Tilstanden er kjent hos mennesker, og det er antatt at mellom 4 – 30% av befolkningen er født med denne tilstanden. Hos mennesker er tilstanden forbundet med noe ryggplager. Det er uvisst hvordan dette påvirker hund, som har en annen biomekanikk i ryggen enn mennesker: mennesker vektbærer gjennom ryggen – det gjør sånn sett ikke hunder.

Hva nå?

Avlsutvalget har nå et pågående samarbeid med NKK og med NMBU, tidligere Veterinærhøgskolen. Vi ønsker å se nærmere på 3 punkter:

  • Hvor stor er forekomsten av overgangsvirvel hos populasjonen?
  • Hva har dette å si for den enkelte hund?
  • Er tilstanden arvelig?

Vi vet enda lite, og AUNES kommer ikke til å se på retningslinjer for avl, restriksjoner for avl eller avlsnekt, før vi har svar på overnevnte punkter.  Vi ønsker å understreke at overgansvirvel er det ingen oppdretter som kan forutse, og til nå har overgangsvirvel vært tilnærmet ukjent på NES. Vi takker samtidig de hunde-eiere og oppdrettere som har rapport tilfeller – uten dem hadde problemstillingen forblitt ukjent. Det er med andre ord svært viktig for rasen, at sykdomstilfeller rapporteres.

Vi legger ut resultater av det pågående arbeidet på NEKF sin hjemmeside, Elghunden og vår informasjons-side på facebook (Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort) etterhvert.