Oppdrettere

Oversikt over kenneler/oppdrettere som driver oppdrett av Svarthund.

Kravet for å stå på lista er at kennelen/oppdretter leverer valper i henhold til kravene fra avls utvalget NES.
Ofte kan det være vanskelig å få tak i valp.  Et godt tips kan være å ta kontakt med en oppdretter i forkant.
Oppdretterenes egne hjemmesider vil også gi utfyllende informasjon om rasen og dens egenskaper.

SE OPPDRETTER LISTEN HER

Lista er ikke komplett og vi ber om å få tilsendt evnt. oppdrettere som mangler samt eventuell utfyllende informasjon.
I tillegg finnes det selvsagt mange seriøse oppdrettere som ikke har opprettet kennel men alikevel driver oppdrett av Svarthund i henhold til avlsutvalget sine krav.
Oppdrettere som de siste 2 årene har hatt godkjent kull og har konkrete planer om flere kull kan ved å henvende seg til avlsutvalget bli ført opp på lista.