Avlskriterier

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har utarbeidet kriterier for godkjenning av avlshunder. Kriteriene er veiledende, men avlsutvalget kan dispensere fra disse ved enkelte tilfeller. Ved en dispensasjon skal dette begrunnes av avlsutvalget.

Før en godkjenning finner sted må det foreligge en søknad.  Denne behandles av avlsutvalget.

Krav til hannhunder for avlshundlisten:

  • HD grad A eller B, samt HD – frie foreldre.
  • 2 premie eller bedre på jaktprøve, samt 1 premie/very good på utstilling etter at hunden er 15 mnd.
  • For hunder under 3 år kan disse midlertidig godkjennes dersom de har minimum 3 pr. på jaktprøve og 2 pr/good på utstilling.

Krav til tisper for avlshundlisten:

  • HD grad A eller B, samt HD – frie foreldre
  • Jaktpremiert, samt minimum 2 premie/good på utstilling.

 

Det kan søkes om følgende kombinasjoner til parring:

Kategori 1 parringer er kombinasjoner hvor begge avlsdyrene er utstillings (min. VERY GOOD)- og jaktpremierte (min 2. premie), samt HD frie. Samlet HD indeks >205. Øvre grense for innavlsgrad er 4, med muligheter for dispensasjon opp til 5.

Kategori 2 parringer er kombinasjoner hvor begge avlsdyrene må være utstillingpremierte (GOOD). Et av avlsdyrene må være jaktpremiert. Begge avlsdyrene må være HD fri. Samlet HD indeks >205. Øvre grense for innavlsgrad er 4, med muligheter for dispensasjon opp til 5.

Informasjon til oppdretter

Avlsutvalget har satt kriterier for godkjenning av avlshunder, både tisper og hanner. Disse er satt for å opprettholde eller bedre den kvaliteten som er på dagens Norske Elghund Sort. Vi håper du som oppdretter eller fremtidig oppdretter følger våre retningslinjer og tar del i utviklingen av rasen.

Rasen har pr. dags dato ingen sykdomsproblemer, det er et svært godt gemytt og jaktegenskapene er gode hos de fleste individer.

Rasen er liten, og det kan fort bli vanskelig å unngå innavl. Vi har et ønske om at alle parringer går veien gjennom avlsutvalget, slik at vi kan hjelpe til med å unngå dette problemet i fremtiden.

Vi ønsker ikke å styre dine tanker om avl, men vi vil komme med innspill og tips, som du kan dra nytte av. Samtidig ønsker å vi å registrere hva som skjer, slik at eventuelle valpekjøpere til enhver tid kan være oppdatert.

På hjemmesiden har vi en valpeliste hvor alle godkjente kull kan stå registrert.  Det er noen krav som må oppfylles for å stå på listen:

  • Begge hundene må være godkjente avlshunder; kategori 1 eller kategori 2 parringer.
  • Du må ta kontakt med avlsutvalget i god tid før parring finner sted.
  • Oppdretter må selv melde inn kullet, og oppdatere med antall valper når de blir født.

De fleste som ønsker seg valp i dag benytter valpelista ved kjøp.  Disse kjøperne får en bekreftelse på at deres valp har foreldre med de rette egenskapene.