Avlsmål

 

Avlsarbeidet har som mål å få fram en bedre jakthund med bedre helse, bedre gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Sort (NES) i Norge er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen.

Følgende egenskaper prioriteres:

1.  Gemytt
2.  Helse
3.  Jaktegenskaper
4.  Eksteriør
5.  Innavlsgrad

Gemytt

NES skal være en mentalt stabil hund.  Rasen beskrives som en rolig, hengiven hund som knytter seg sterkt til familien og fremstår som uredd og psykisk sterk.

Status i dag er at en svært sjelden får tilbakemelding om hunder med uønsket gemytt.

Hunder som gjennom veterinærattest eller utstillingskritikk må antas å ha et uønsket gemytt skal ikke godkjennes som avlshund.  Med uønsket gemytt menes både aggressive, veike eller nervøse hunder.

Helse

NES er en meget sunn og frisk rase og har svært få arvelige lidelser.

Status når det gjelder HD er at dette er et lite problem og det er siden 1980 registrert i underkant av 8% HD.  Vi må helt tilbake til 2003 for å finne et tilfelle med sterk HD.

Hunder hvor det søkes om godkjenning skal legge fram nydatert egenerklæring om helsetilstand sammen med søknaden.  Hunden skal være erklært HD-fri etter HD-frie foreldre (HD A eller B).

Hunder som etter godkjenning får konstatert arvelige lidelser tas straks ut av avlslisten.

Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter å ha lagt fram helseattest hvor det spesielt dokumenteres at angjeldende sykdom er fraværende.

Jaktegenskaper

NES har vist seg spesielt godt egnet som bandhund og har gjennom systematisk avl blitt en spesialist på denne jaktformen.

Status når det gjelder jaktegenskaper kan dokumenteres ved at det i 2006 ble premiering på over 70% av de hundene som stilte på jaktprøve (bandhund).  Det kan nevnes at hannhundene generelt gikk betre enn tispene (76 % mot 67%).

Eksteriør

NES skal være en typisk spisshund, kvadratisk, temmelig glattliggende sort hårlag, opprettstående spisse ører, halen opprullet over ryggen.  Stolt reisning, spenstig og atletisk.

Status på eksteriøret fikk vi en tilbakemelding på under «Svarthundtreffet» i 2007.  Eksteriørdommer gav svært positiv tilbakemelding og framhevet spesielt oppdretterne som har arbeidet med felles mål som vises svært godt på kvaliteten og ikke minst typelikheten.

 Verdens Beste Venn.

Verdens Beste Venn.