Valpeliste

Norsk Elghund Grå

Valpelisten inneholder kun valpekull etter foreldre som holder avlskriteriene og er godkjente Avlshunder. For å få mer data på foreldre kreves det innlogging på NKKs DogWeb.

Hundeeiere har selv ansvaret for at NKKs etiske regler grunnregler blir for avl og oppdrett blir fulgt.

Vennligst meld fra når kullene er solgt, det gjør det enklere for valpekjøperne. ____________________________________________________________________________

KLASSIFISERING AVLSINDEKS

VALPELISTE