Sykdomsskjema, NEG

Registrering av sykdommer/lidelser for NEG

Dette skjema er ment for deg som hundeeier eller oppdretter til å hjelpe det framtidige avlsarbeidet for rasen. Det er veldig viktig at man får kartlagt frekvens av sykdommer, slik at vi også i framtiden kan holde rasen som en frisk jakthund. Opplysninger om hunden skal ikke offentliggjøres. Antall tilfeller av den enkelte sykdom blir offentliggjort på nettside og i Elghunden.