Avlshunder

Liste over godkjente Unghunder og Avlshunder

Har du en hannhund som fyller kravene til avlshund,
fyll ut det elektroniske skjemaet nedenfor

Elektronisk registrering/søknad

AVLSHUND, KRAV OG FORPLIKTELSER
Nedenfor finnes oversikt over hva kontrakten inneholder.

Hunden godkjennes som avlshund for inntil 100 avkom i Norge

Avlsutvalget forplikter seg til å:

 • presentere hunden på liste over våre godkjente avlshunder frem til hunden er fylt 8 år
 • ta inn parringer/kull etter godkjente hunder på vår valpeliste etter anmodning fra oppdretter/hannhundeier
 • godkjenne at hunden i annonser og andre presentasjoner omtales som godkjent avlshund.

Avlsutvalget kan trekke denne godkjennelsen tilbake dersom hunden påviselig fører anlegg for arvelige sykdommer eller feil av betydning for rasen.
Forbundstyret kan heve kontrakten dersom den påviselig brytes av hundeeier eller avlskriteriene endres.

Avlshundens eier forplikter seg til å:

 • ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall avkom
 • holde Avlsutvalget underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør den ikke lenger kvalifisert til å være godkjent avlshund
 • kun benytte hunden på tisper som fyller NKK’s krav til avlshund, å følge FCI’s oppdrettsregler (FCI’s breeding rules) og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett
 • gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 8 år, og å angi årsaken til dette.

Avlshundeier bekrefter med dette at hunden er:

 • Fysisk og psykisk frisk
 • Behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:
  Nyresvikt, Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel),
  Epilepsi,
  Dermoidcyster (fettkuler i huden,)
  Allergi eller Andre dokumenterte sykdommer
 • Har ikke fått nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.

FCI’s breeding rules
NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett