Avlsmål og avlskriterier

AVLSMÅL

  • Utgangspunktet må være at det er og skal være et bredt arvemateriale å ta av.
  • Et hovedpoeng er å avle på friske dyr.
  • Det gjennomgående gode gemyttet skal ivaretas.
  • Fastsatt eksteriørstandard skal beholdes med særlig vekt på mørk maske, små ører, kvadratisk og sterk kropp, høyt ansatt og godt krøllet hale midt over rygglinjen, god pels og farge uten sot, velvinklet benstamme og gode bevegelser.
  • Innavl må unngås.
  • Jaktprøvereglene utgjør basis for avlsmålet. Jaktlig skal det arbeides for å få en hurtigere fremgang i arvematerialet. Det er bevist at arvegradene varier på de ulike momenter for løshund. På bakgrunn av dette vil det være et mål å lage indekser som gjør det mulig å avle systematisk på jaktprøvemomentene.

AVLSKRITERIER

Egenerklæring
Hannhunder hvor det søkes om godkjenning skal legge fram egenerklæring om at hunden er frisk sammen med søknaden.
HD
Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund.

Indeksavl HD: Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at samlet HD indeks ligger over 200% for kombinasjonen totalt. Avlsutvalget kan dispensere fra HD indeks kravet.Dermed opphevesavlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.
Arvelig nyresvikt (PNP)
Hunder og foreldre til hunder som har arvelig nyresykdom godkjennes ikke. Dersom det konstateres slik sykdom etter godkjenning tas hunden straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom til syke hunder kan godkjennes etter at de har fylt 4 år ved å fremlegge helseattest med blodprøve/ nyreprofil som bekrefter at hunden er frisk.
Arvelige hjertelidelser
Hunder med konstaterte arvelige hjertelidelser godkjennes ikke. Hunder og foreldre som får konstatert hjertelidelser etter godkjenning tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter fylte 4 år ved å legge fram helseattest hvor hjerteundersøkelse er inkludert, og hunden er erklært frisk.
Andre arvelige lidelser
Hunder og foreldre som etter godkjenning får konstatert andre arvelige lidelser tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter å ha lagt fram helseattest.
Gemytt
Hunder som gjennom utstillingskritikk må antas å ha et uønsket gemytt, skal ikke godkjennes som avlshund. Med uønsket gemytt menes både aggressive, veike eller nervøse hunder.
Innavlsgrad
En hannhund tas ut av godkjenningslisten etter å ha fått 100 avkom. Samme hund bør ikke forekomme mer enn en gang i valpens stamtavle.

Godkjenning av avlshund

Dersom du har en hannhund som fyller kravene til avlshund,
fyll ut skjemaet:

(klikk på)

SØKNAD OG EGENERKLÆRING

Dersom hunden fyller kravene vil vi sende over en kontrakt for signering, når vi mottar denne ferdig signert vil hunden legges inn på listen over godkjente hannhunder.

KRAV TIL AVLSHUNDER

AVLSKRITERIER

Hannhunder

1. Godkjennes med inntil 100 avkom i Norge.
2. Minimum 2 1.(første)premier på jaktprøve.
3. Hunden har 2 x 1 Very Good i AUK, AK eller BK,
på utstilling etter fylte15 mnd.
4. Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund.
5. Hunden skal ha foreldre hvor en eller begge to tilfredsstiller de nye avlskravene til hannhund og tispe.
6. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk.
7. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:

a. Nyresvikt

b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel)

c. Epilepsi

d. Dermoidcyster (fettkuler i huden)

e. Allergi

f. Andre dokumenterte sykdommer

8. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.

Unghunder

1. Godkjennes for inntil 5 kull i Norge.2. Hunden kan regnes som unghund fram til den er 2,5 år
3. Minimum 1 1.(første)premie på jaktprøve.
4. Hunden har minimum 1 x VG premie på utstilling.
5. Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund.
6. Hunden skal ha foreldre hvor en eller begge to tilfredsstiller de nye avlskravene til hannhund og tispe.
7. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk
8. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:

a. Nyresvikt

b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel)

c. Epilepsi

d. Dermoidcyster (fettkuler i huden)

e. Allergi

f. Andre dokumenterte sykdommer

9. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.

Tisper

1. Minimum 1 x 1.(første)premie pa jaktprøve.
2. Hunden har 1 1. Very Good i AUK, AK og BK, på utstilling etter fylte 15 mnd.
3. Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund.
4. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk.
5. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:

a. Nyresvikt

b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel)

c. Epilepsi

d. Dermoidcyster (fettkuler i huden)

e. Allergi

f. Andre dokumenterte sykdommer

6. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.