Godkjente avlshunder

NY OPPDATERT AVLSHUNDLISTER NORSK ELGHUND GRÅ Indeksering/rangering av jaktprøveresultat hanner, Norsk Elghund Grå: Forbundstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundutvalget og Løshundutvalget har kommet med innspill på hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer. Alle moment der hunden er bedømt i og gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen.   Momenter:

Bandhund:  2, 3, 4    
Løshund: 1, 3, 5, 9  

Indekseringen er kun for godkjente avlshanner i regi av AU NEG sin avlshundliste. Avlshundlisten er nå delt  etter hvilken jaktprøveform hundene er merittert i . Der hundene fyller kravet for begge prøveformer , vil de stå på begge listene over avlshunder. Indeksering:  Grunnlag for indeksering  er  fra  analyser av jaktprøver  i  FOU prosjektet. BANDHUND

Moment 2:   Moment 3K:   Moment 4:   Totalt:
 7,4 p  6,8 p 7,0 p 21,2 p som gir 100 i indeks

LØSHUND

Moment 1:   Moment 3:   Moment 5:   Moment 9:   Totalt:
 6,6 p 7,3 p 7,8 p  8,8 p  30,5 p som gir 100 i indeks

Eks: Hunden har startet på 4 løshundprøver.

Moment 1:   9 p, 9 p, 9 p, 8 p    snitt 8,5
Moment 3: 10 p, 9 p, 10 p, 10 p    snitt 9,75
Moment 5:  9 p, 9 p,  10 p,  10 p    snitt 9,5
Moment 9:  10 p, 10 p, 9 p, 9 p    snitt 9,5

Totalt: 37,25 Beregning:  37,,25 x 100 : 30,5 = 122,95, som blir eks. hundens indeks Når ”muspeker” blir satt på indekstallet for den enkelte hund , vil tallgrunnlaget for indekseringen for denne hunden komme opp som merknad. Det taes forbehold om feil pga. manglende innrapportering m.m. , listen vil bli oppdatert en gang i året. Finn du feil eller mangler på listen, send melding om dette til Avlsutvalget for NEG, dette kan gjelde bl.a. hunder som er syke , døde og har fått nye eiere. Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå Godkjent avlshund 1. Godkjennes med inntil 100 avkom i Norge. 2. Minimum 2 x 1.(første)premier på jaktprøve. 3. Very Good  i kvalitetsklasse på utstilling etter fylte 15 mnd. 4. Hund og deres foreldre er HD-frie. 5. Hunden skal ha foreldre hvor en eller begge to tilfredsstiller de nye avlskravene til hannhund og tispe. 6. Hunden skal være fysisk og psykisk   frisk. 7. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: a. Nyresvikt b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel) c. Epilepsi d. Dermoidcyster (fettkuler i huden) e. Allergi f. Andre dokumenterte sykdommer 8. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.


Klikk på linkene nedenfor for å få opp listene over avlshunder:

Avlshunder, løshund – hanner

Avlshunder, løshund – tisper

Avlshunder, bandhund – hanner

Avlshunder, bandhund – tisper