Laikarasene

laikarasene

Vi har tre registrerte Laikaraser i Norge, Vest-Sibirsk Laika, Øst-Sibirsk Laika og Russisk-Europeisk Laika. Ved å benytte menyen ute til vestre kan du komme inn på den respektive rase for mer info.