Karelsk Bjørnehund

valpeliste

Karelsk Bjørnehund har sitt utspring i Finland. En hund avlet for jakt på elg og bjørn. En hund med stor jaktlyst. Den arbeider meget selvstendig, men samarbeider med fører og stiller og markerer viltet med los. Har vel utviklet sanser for storviltjakt. Rasen har en meget god orienteringsans. Avl på rasen startet i 1936. Målet var da og avle fram en robust hund som skulle lose på viltet. Det var også da rasens navn ble bestemt å være Karelsk Bjlørnehund. Den første rasestandarden og de første hundene ble registrert i 1946.