Rapportering av sykdom

Vi oppfordrer hundeeiere og oppdrettere til å melde inn til avlsutvalget tilfeller av antatt arvelige sykdommer. Avlsutvalget vil i første omgang behandle slik informasjon konfidensielt, og drøfte med involvert oppdretter om forholdet er av en slik art og omfang at det bør bekjentgjøres, og i så fall hvordan dette skal skje.