Statistikk og lister

I avlsutvalgets årsmelding finnes statistikker som beskriver rasens utvikling fra 2010.

Årsmeldingen 2017 finner du her

_____________________________________________________________________