Klassifisering av valpekull

Klassifisering av valpekull

Oppdrettere anmodes om å melde inn sine kull når parring er gjennomført og oppdatere disse med informasjon om antall valper og kjønnsfordeling etter fødsel. Ved innmelding vil Avlsutvalget (AU) klassifisere kullene i henhold til vedtatt klassifisering. Kullene legges inn fortløpende og vil bli tatt ut av lista ca. 3 måneder etter fødselsdato. Innmelding av valpekull finner du her.

Klassifisering

A – kull

Hannen og tispa er JCH

Hannen og tispa er HD-fri

Innavlsgraden overstiger ikke 6,25% på 6 generasjoner

Ingen bekreftede arvelige sjukdommer

 

B – kull

Hannen eller tispa er JCH

Den andre har minst 1. premie på jaktprøve og har minst Good på utstilling

Hannen og tispa er HD-fri

Innavlsgraden overstiger ikke 6,25% på 6 generasjoner

Ingen bekreftede arvelige sjukdommer

 

C – kull

Hannen og tispa har begge 1. premie på jaktprøve

Hannen og tispa har minst Good på utstilling

Hannen og tispa er HD-fri

Innavlsgraden overstiger ikke 6,25% på 6 generasjoner

Ingen bekreftede arvelige sjukdommer

 

D – kull

Hannen og tispa er begge jaktpremiert

Hannen og tispa har minst Good på utstilling

Hannen og tispa er HD-fri

Innavlsgraden overstiger ikke 6,25% på 6 generasjoner

Ingen bekreftede arvelige sjukdommer

 

Hundeiere har selv ansvaret for at NKKs etiske regler for avl og oppdrett blir fulgt.

Valpekjøpere vil finne mer data om foreldre og stamtavle ved innlogging på NKKs DogWeb.