Klassifisering av valpekull

Klassifisering av valpekull

Avlsutvalget har iverksatt registrering av 3 – generasjoners (avlshunden/ foreldre/ besteforeldre) faktainformasjon for alle godkjente avlshunder. Informasjonen legges inn i en nøytral mal/ sjablong, for derigjennom å kunne anslå det teoretiske alvsnivået hva gjelder jakt og eksteriør for den enkelte avlshund. Dette gjøres både for hannhunder og tisper, slik at tispeeier skal vite det teoretiske avlsnivået for aktuelle hannhunder, og hannhundeier skal kunne finne til det teoretiske alvsnivået til tispen ved forespørsel om paring.

 

Nivåene er gradert slik:

 

  • Nivå 1: Sannsynlig avlsresultat opp mot rasens nivå
  • Nivå 2: Sannsynlig avlsresultat minst på rasens nivå
  • Nivå 3: Sannsynlig avlsresultat bedre enn rasens nivå
  • Nivå 4: Svært sannsynlig avlsresultat bedre enn rasens nivå

 

  • Rasens nåværende jaktlige nivå norsk oppdrett: Ca. 30 % jaktpremierte avkom
  • Rasens nåværende eksteriørnivå norsk oppdrett: Ca. 15 % premieres med CK

 

For kull som legges ut på vår kull-liste vil begge foreldrenes teoretiske nivå som avlshund fremgå som en del av opplysningene om foreldrene. Disse opplysningene blir benyttet i stedet for den tradisjonelle klassifiseringen av kull.

 

Eksempel på sjablong finner du her

 

Avlsutvalget minner om at eiere av godkjente avlshunder avkreves en samvittighetsfull friskhets-/ helseerklæring for den enkelte hund før den blir godkjent. Det kreves også at begge foreldrene er HD – frie (A/ B hofter). Dette er en betryggende faktor for valpekjøpere som velger å sikre seg valp fra kull hvor godkjente avlshunder benyttes.