Avlsutvalg

NEKF ved Forbundsstyret besluttet i møte 9. januar 2015, FS.sak 6.15, å opprette Avlsutvalg for Jämthund.

Avlsutvalget vil etablere en oversikt over godkjente avlshunder, hanner og tisper. Kriteriene for godkjenning finnes under «avlskriterier». Oversikten over Avlshunder på NEKFs hjemmeside har over tid ikke vært vedlikeholdt. Denne anses derfor som utdatert og vil bli fjernet.  Hundeiere anmodes derfor om å melde inn sine hunder via skjema på NEKFs hjemmeside, «avlshundregistrering».

Avlsutvalget ønsker å klassifisere valpekullene. Kriteriene for klassifisering finnes under «kullklassifisering» og oppdrettere anmodes om å melde inn sine kull så snart parring er bestemt og hannhund valgt eller når parring har funnet sted.

Avlsutvalget vil etter hvert som data blir tilgjengelig utarbeide relevant statistikk og listemateriell. Det vil bli informert om dette etter hvert som informasjon blir tilgjengelig.

Henvendelser til Avlsutvalget bør så langt som mulig gjøres via webskjema da dette vil forenkle utvalgets interne saksbehandling. Skjema finnes under «Kontakt Avlsutvalg».