Avlsmål Jämthund i Norge 2015-2020

Avlsmål

Jämthund er en av Sveriges nasjonalraser, hvor det da er Sverige som har såkalt hovedansvar for denne rasen. Avlsutvalget (AU) i Norge vil herved anmode oppdrettere, eiere av avlshunder og andre interesserte i Norge om å lese igjennom og sette seg inn i RAS – kompendiet for jämthund som ligger på hjemmesiden til Svenske Kennel klubben,  se her.

Dette dokument er utarbeidet av Svenska Älghundklubben og Svenska Jämthundsklubben. AU for Jämthund i Norge støtter opp om dette dokument.

Vi vil allikevel komme med noen presiseringer i våre avlsmål her i Norge.

Jaktegenskaper:

AU ønsker å bidra til forbedrede jaktegenskapene. Vi vil så snart som mulig utarbeide statistikk over antall jaktpremierte hunder pr. årskull og sette mål for de kommende år. Inntil videre vil vi sterkt anmode alle om at forholdene legges til rette for å få flest mulig hundeeiere til å starte sine hunder på jaktprøver. Dette er det viktigste enkelttiltaket for å få kunnskapsgrunnlag for fremtidige mål og tiltak.

Helse:

I RAS står følgende: ”Jämthunden er enligt Agria Breed Profile en av Sveriges friskaste hundraser.” Men alle vet at det forekommer ulike sjukdommer innenfor rasen, også her til lands. Vi kan nevne: Diabetes, Epilepsi, PRA, Mageomvridning og Perianalbrokk. AU ønsker og har som mål at flest mulig av konstaterte sjukdomstilfeller innrapporteres til oss for videre kartlegging. Skjema for registrering finnes i eget valg, se «Rapportering av sykdom«.

Eksteriør:

I dag opplever vi at det fokuseres veldig mye på de jaktlige egenskapene hos jämthund. AU ser positivt på dette. Men vi må heller ikke glemme den eksteriørmessige delen ved vår jämthundsavl.
Viktige rasdetaljer som vi bør ha fokus på er:

  • Jämthunden skal være en rektangulær hund med god reisning og ikke for tung.
  • Korrekt hale, rett ansatt og med en riktig jämthundskrøll.
  • Bra pels og tegninger.
  • Framfor alt den skal ha veg vinnende bevegelser.

Vi ser i dag en del jämthunder som mangler noe av disse viktige rasdetaljene.

Avlsmålene nevnt her vil bli jevnlig revidert etter hvert som vi erverver kunnskap og erfaring og får tilgang på bedre datagrunnlag for analyse.