Avlskriterier

Avlskriterier

Avlsutvalget (AU) ser på Jämthund som en ren løshund, og legger derfor til grunn at jaktpremieringer er tatt på løshund prøver.

AU definerer «HD-fri» til å være hofter med HD-grad A eller B. AU vil heretter bruke begrepene HD-fri og ikke HD-fri.

Kriterier for å kunne kategorisere en hund som godkjent avlshund er:

Hannhunder:

  1. Når det søkes om godkjenning av avlshund, skal alle spørsmål i skjemaet besvares og dette oppfattes som eiers egenerklæring. Ufullstendig utfylt skjema kan ikke godkjennes.
  2. Jaktegenskaper – det kreves minst 2 x 1. premie på jaktprøve.
  3. Eksteriør – det kreves minst Good på utstilling etter 15 måneder.
  4. Godkjent avlshund skal være HD-fri, samt være etter HD-frie foreldre.
  5. Hannhund som blir godkjent som avlshund, kan brukes på 5 tisper. Deretter gjøres en avlsstopp for å få gjort en granskning av avkommene. Avlshund som får 20% jaktpremierte avkom eller mer, godkjennes for ytterligere 10 tisper. Godkjent avlshund kan ikke ha mer enn 15 kull i Norden.

Tisper:

  1. Når det søkes om godkjenning av avlshund, skal alle spørsmål i skjemaet besvares og dette oppfattes som eiers egenerklæring. Ufullstendig utfylt skjema kan ikke godkjennes.
  2. Jaktegenskaper – det kreves minst 2 x 1. premie på jaktprøve.
  3. Eksteriør – det kreves minst Good på utstilling etter 15 mnd.
  4. Tispa må være HD-fri, samt være etter HD-frie foreldre.