Avlshundregistrering

Avlsutvalget (AU) forplikter seg til å:

 • Presentere hunden på vår liste over godkjente avlshunder fram til hunden har fylt 10 år
 • Godkjenne at hunden i annonser og andre presentasjoner omtales som godkjent avlshund

Avlsutvalget kan trekke denne godkjenningen tilbake dersom hunden påviselig fører anlegg for arvelige sykdommer eller feil av betydning for rasen.

Forbundsstyret kan heve kontrakten dersom den påviselig brytes av hundeeier eller avlskriteriene endres.

 

Avlshundens eier forplikter seg til å:

 • Ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall tisper
 • Holde AU underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør at den ikke lenger er kvalifisert til å være godkjent avlshund
 • Kun benytte hunden på tisper som oppfyller NKK sine krav til avlstisper, og følge FCI’s oppdrettsregler, se her og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, se her.
 • Gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 10 år, og å angi årsaken til dette.

 

Avlshundeier bekrefter med dette at hunden:

 • Er fysisk og psykisk frisk
 • Behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:
  • Diabetes
  • Epilepsi
  • PRA
  • Mageomvridning
  • Perianalbrokk
  • Allergi
  • Andre dokumenterte sykdommer
 • Har ikke fått nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.

 

 

Registrering avlshund

Avlsutvalget (AU) ser på Jämthund som en ren løshund, og legger derfor til grunn at jaktpremieringer er tatt på løshund prøver. 

AU definerer «HD-fri» til å være hofter med HD-grad A eller B. AU vil heretter bruke begrepene HD-fri og ikke HD-fri. 

Kriterier for å kunne kategorisere en hund som godkjent avlshund er: 

Hannhunder: 

 1. Når det søkes om godkjenning av avlshund, skal alle spørsmål i skjemaet besvares og dette oppfattes som eiers egenerklæring. Ufullstendig utfylt skjema kan ikke godkjennes. 
 2. Jaktegenskaper – det kreves minst 2 x 1. premie på jaktprøve. 
 3. Eksteriør – det kreves minst Good på utstilling etter 15 måneder.  

Tisper:  

 1. Når det søkes om godkjenning av avlshund, skal alle spørsmål i skjemaet besvares og dette oppfattes som eiers egenerklæring. Ufullstendig utfylt skjema kan ikke godkjennes.4
 2. Jaktegenskaper – det kreves minst 2 x 1. premie på jaktprøve. 
 3. Eksteriør – det kreves minst Good på utstilling etter 15 mnd.  

REGISTRERINGSSKJEMA

Viktig!
Felt med rød* må fylles ut.
Har ikke hunden eller foreldre tittel, skal det skrives INGEN i tittelfeltet.

 • Jämthund