Jämthund

20090317165253_683caa9325bd21c80f9549582593f1dc

Historie

Jämthunden har sitt utspring i Jämtland og Nord – Sverige. Rasen har eksistert i nærmest uminnelige tider. selv om den først ble godkjent som offisiell hunderase i 1946. Årsaken til at det tok så lang tid fram til jämthunden fikk egen standard, berodde på at jämthund og Norsk Elghund Grå (Gråhund) og jämthund fram til egen rasegodkjenning ble bedømt som en og samme rase, og dermed også etter samme rasestandard.

Hjemland og rasestandard

Jämthunden er en av Sveriges nasjonalraser. Rasens vedtatte standard beskriver jämthunden er en stor, rektangulær spisshund, hvor mankehøyden for hannhunder er 57 – 65 cm, og 52 – 60 cm for tisper. Fargen skal være grå/ mørkere grå, med lyse/ kremfargede tegninger på kinn og bryst.  Jämthunden har et stabilt og godt lynne.

Bruksområder

Jämthunden er en jakthund, som hverken egner seg, eller trives som selskapshund. Det dominerende bruksområde er løshundjakt på elg, men den benyttes også til andre typer jaktutøvelse som stiller store krav til styrke, mot og utholdenhet, som for eksempel jakt på bjørn, gaupe og villsvin.

Utbredelse og registreringer

Jämthunden har siden 2007 vært den største elghundrasen i Norden med ca. 3500 registrerte valper pr. år. I Sverige og Finland er rasen nå helt dominerende, men også i Norge har antallet registreringer økt betydelig de siste årene.

Helse

Rasen anses å være en svært frisk og sunn rase uten nevneverdige forekomster av arvelige sykdommer. Tilfeller med påvist HD er også svært begrenset sammenlignet med andre elghundraser. Viktig at alle sykdommer blir rapportert inn til avlsutvalget for Jämthund!!!

Er du tispeeier som leter etter egnet hanhund til paring? Eller har du en hanhund du ønsker å få godkjent til avlshund? Eller kanskje du er valpekjøper som leter etter et godt emne?

Avlsutvalget svarer på ulike spørsmål du måtte ha, du er velkommen til å ta kontakt!