Våre elghundraser

I Norge har vi 9 forskjellige elghundraser. Vi håper at du vil finne det du leter hva angår raser på denne siden. Har du spørsmål så ta kontakt med avlsrådene i de respektive rasene. Benytt menyen ute til venstre for å gå inn på de respektive raser.