Norsk Elghund Sort

Avlsutvalg – Norsk Elghund Sort

Leder:
Camilla Hartz Repshus
Telthusveien 14
2450 Rena
tlf. 472 96 529
e-post: [email protected]

Medlem:
Anita Lie
Eikelandshaugen 19
5451 Valen
tlf.  481 96 933
e-post: [email protected]

Medlem:
Knut Olav Mellemsæter
Nerskogvegen 38
7340 Oppdal
tlf: 48016966
e-post: [email protected]