Norsk Elghund Grå

Avlsutvalg – Norsk Elghund Grå

Leder:
Kjell Kruke
Klokkerstien 3 ,2636 Øyer
M.tlf.: 480 43152
E-post: [email protected]

Medlem:
Isak Halvorsen
Bygdeveien 50
2415 Heradsbygd
M.tlf.:402 26590
E-post: [email protected]

Medlem:
Nils Erik Hågenrud
Nerigardsvegen 19
2420 Trysil
M.tlf: 909 85642
E-post: [email protected]

Medlem:

Aina Torjul

Åkersrokkdalen 15

2485 Rendalen

M.tlf: 928 46564

email: [email protected]