Avlshunder
- registrering/søknad/egenerklæring

 

Har du en hund som fyller kravene til avlshund,
fyll ut det elektroniske skjemaet nedenfor

AVLSHUND, KRAV OG FORPLIKTELSER
Nedenfor finnes oversikt over hva kontrakten inneholder.

Avlshund av rasen Norsk Elghund Grå godkjennes for inntil 100 avkom i Norge.

Avlsutvalget forplikter seg til å:

 • presentere hunden på liste over våre godkjente avlshunder frem til hunden er fylt 8 år
 • ta inn parringer/kull etter godkjente hunder på vår valpeliste etter anmodning fra oppdretter/hannhundeier
 • godkjenne at hunden i annonser og andre presentasjoner omtales som godkjent avlshund.

Avlsutvalget kan trekke denne godkjennelsen tilbake dersom hunden påviselig fører anlegg for arvelige sykdommer eller feil av betydning for rasen.
Forbundstyret kan heve kontrakten dersom den påviselig brytes av hundeeier eller avlskriteriene endres.

Avlshundens eier forplikter seg til å:

 • ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall avkom
 • holde Avlsutvalget underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør den ikke lenger kvalifisert til å være godkjent avlshund
 • kun benytte hunden på tisper som fyller NKK’s krav til avlshund, å følge FCI’s oppdrettsregler (FCI’s breeding rules) og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett
 • gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 8 år, og å angi årsaken til dette.

Avlshundeier bekrefter med dette at hunden er:

 • Fysisk og psykisk frisk
 • Behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:
  Nyresvikt, Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel),
  Epilepsi,
  Dermoidcyster (fettkuler i huden,)
  Allergi eller  Andre dokumenterte sykdommer
 • Har ikke fått nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.

REGISTRERINGSSKJEMA

Viktig!
Felt med rød* må fylles ut, likeledes koden nederst på skjemaet.
Har ikke hunden eller foreldre tittel, skal det skrives INGEN i tittelfeltet.