Nye championat regler bandhund og utdannings regler bandhund dommere fra 1/9 2016

Norske Elghundklubbers Forbund v/forbundsstyret har påpekt ovenfor NKK en feil på utlagte championat regler for bandhund og utdannelse regler for bandhund-dommere. NKK har her ikke fulgt opp våre innsendte endringer, de er bekreftet på mail (august 2015) for ikrafttredelse 1/1 2016. Pga. denne saksbehandlings feil, trår vedtatte endringer i kraft 1/9 2016. Forbundsstyret har ved flere anledninger på tlf. og mail påpekt at dette er svært uheldig for våre hundeiere/hunder, men vi ser det som viktig at det blir innført så raskt som mulig for våre medlemmer. Dette i samråd med leder for bandhundkomite.

Her er de nye reglene fra 1/9 2016:

Championat regler bandhund:

Tre ganger 1 premie på bandhund prøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Kun en av de tellende prøvedagene kan tas på snø. På tellende 2-dagersprøve skal momentet sporing være prøvd. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.

(vedtatt tekst fra RS 2016)

Utdanningsregler bandhund dommere:
Det er en sak innsendt i 2012, der utdanningsreglene for jaktprøvedommere på/for løshund og bandhund kan tas på 1 år. Det er inntatt i reglene for løshund dommere, men ikke for bandhund. Dette ønsker vi likestilt, bandhund dommer utdannelsen kan tas på 1 år.

 

Ha en fortsatt en god sommer, med fine dager i skogen sammen med hundene!

 

Mvh.

Forbundsstyret NEKF

Skroll til toppen
Rull til toppen