Ny områdeklubb i Norske Elghundklubbers Forbund

Etter en grundig organisasjonsmessig behandling er det nå opprettet en ny områdeklubb under Norske Elghundklubbers Forbund. Områdeklubben som holder til i Møre og Romsdal fylke har fått navnet Nordvestland Elghundklubb. Klubben ble formelt stiftet 7. mai 2023 og har som mål å øke elghundaktiviteten på Nordvestlandet. Det er med denne nye klubben 23 områdeklubber i Norske Elghundklubbers Forbund.

Etableringen av denne klubben er et produkt av det stadig økende antall elghunder som følge av en eksplosjon av hjort på hele Vestlandet. Dette har skapt et stort behov for elghunder og spesielt bandhund til hjortejakten.

Frem til nå har Møre og Romsdal blitt ivaretatt av de to områdeklubbene Jotunfjell Fjordane og Sør-Trøndelag Elghundklubb. Det var derfor viktig for Forbundsstyret å ha en god og ryddig prosess mot disse klubbene før det ble gitt grønt lys for opprettelse av en ny områdeklubb i dette området. Som følge av store avstander og et sterkt ønske om økt aktivitet i Møre og Romsdal ga årsmøtene i begge disse klubbene sin tilslutning til at det ble opprette en ny klubb for å styrke elghundarbeidet i området.

Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund ga forbundsstyret fullmakt til å godkjenne etableringen av Nordvestlandet Elghundklubb etter at det var inngått samarbeidsavtale om bruk av aktivitetsområdet med de to etablerte klubbene som har betjente dette område.

Norske Elghundklubbers Forbund håper med dette at elghundaktiviteten på Nordvestlandet blir godt ivaretatt av den nye klubben og at et behov om nærhet til en områdeklubb blir tilfredsstilt for elghundeiere i Møre og Romsdal fylke.

Opprettelsen av den nye områdeklubben på Nordvestlandet er et skoleeksempel på hvordan alle gode elghundkrefter jobber sammen uten splid for en felles sak om å øke det totale tilbudet i Elghundnorge.

Link til nettsiden til Nordvestlandet EHK finner du her

Skroll til toppen
Rull til toppen