Norsk Kennel Klub 125 år

Norsk Kennel Klub markerte 24. januar at det var 125 år siden organisasjonen ble dannet. Organisasjonen markerte på sitt kontor i Oslo åpningen av jubileumsåret ved at sentrale aktører i hundenorge var invitert til en enkel, men trivelig sammenkomst. Som det bestandig har vært, var også Norske Elghundklubbers Forbund representert på arrangementet. Det var elghundentusiaster som i sin tid var faddere når NKK ble dannet. Det er ikke uten grunn at NKK nettopp har en Norsk Elghund Grå i sitt emblem. På markeringen var både Nils Erik Haagenrud som i dag er nestleder i hovedstyret NKK og som tidligere har vært både leder i NEKF og i NKK. Også tidligere leder i NEKF Knut Jørgen Herland var til stede i rollen som leder av Norsk Friluftsliv, men som i tillegge er leder i Kompetansegruppe ettersøk i NKK. Vår egen forbundsleder Endre Stakkerud deltok også som representant fra vårt forbund. Det er et viktig og nødvendig samarbeid vi er med i til felles fremme av hundearbeidet gjennom NKK. Det skal fortsatt NEKF sette sitt stempel på. NEKF som selv er 125 år neste år ønsker også å være en aktiv deltaker i markering av NKK. Dette kan vi best gjøre ved å stille opp med våre hunder på de arrangementene som NKK skal avvikle i løpet av jubileumsåret. NKK er et viktig samarbeidsorgan for alt hundearbeid i Norge og det ønsker NEKF å sette sitt bumerke på ved å være aktive eiere og bidragsytere i NKK sitt arbeid.

Leder av NKKs Hovedstyre, Tom Øystein Martinsen
Fra Venstre: Endre Stakkerud, Knut J Herland og Nils-Erik Haagenrud.
Skroll til toppen
Rull til toppen