NORSK ELGHUND GRÅ, HELSEUTFORDRINGER OG AVL

GENTESTER.
Norsk elghund grå er generelt en sunn rase med mange individer, men vi har fått noen utfordringer som er veldig viktige å ta tak i. Både glaukom (grønn stær), dvergvekst og nyresvikt er helseutfordringer Avlsutvalget for Norsk elghund grå arbeider med. På de to førstnevnte har vi fått gentester som viser om hunden er bærer, ved nyresvikt jobber vi fortsatt med å få utviklet en.
Vi har inntrykk av at mange er usikre på fremgangsmåte når man skal genteste og deretter registrere det på Dogweb, derfor finnes en oppskrift på dette nederst her.

DET ER VIKTIG Å BRUKE BÆRERE av Glaukom og/eller Dvergvekst i AVL. Det vil ellers bli for få hunder/linjer å avle på, da mange hunder i vår store populasjon er i slekt. Det er ligger ingen fare i å pare en fri med en bærer. Det man må unngå er å pare to bærere av glaukom eller to bærere av dvergvekst med hverandre, da dette kan gi syke hunder. Derimot kan man pare en bærer av glaukom med en bærer av dvergvekst eller omvendt. Om vi gjør dette riktig vil vi etter noen generasjoner hunder greie å avle oss ut av disse lidelsene.

Hva skjer hvis vi ikke tar hensyn om en hund er bærer eller ikke når den brukes i avl?
Vil det bli et problem i framtiden?
Nedenfor viser vi hva som vil skje på en generasjon der vi velger hunder uten å ta hensyn til bærerstatus. Unntaket er at vi aldri parrer to bærere fordi 1 av 4 avkom blir syke. For enkelhets skyld sier vi at 3 av ti hunder er bærere.
Eksempel:
Sjansen for å parre to hunder som er fri er: 0,7 x 0,7 = 49%
Sjansen for å parre bærer med fri er: 0,3 x 0,7 x 2 = 42%
Sjansen for at du parrer 2 bærere er: 0,3 x 0,3 = 9%. Disse parringene gjennomføres ikke.
Ettersom bærer/bærerkombinasjonene ikke gjennomføres vil 54 % av kullene være genetisk frie kull og 46 % være kull etter en bærer. Etter frie foreldre er alle valper frie. Fødes det 100 valper i denne generasjonen bidrar fri -fri parringene med 54. Parring med bruk av en bærer gir bærerstatus til halvdelen av valpene, altså 23, og fristatus (fri-fri) til 23 valpene. Av 100 fødte valper i neste generasjon er derfor kun 23 av 100 bærere, 23%. Andelen har gått ned fra 30% til 23% på en generasjon når vi kun unnlater å parre bærer med bærer.
Konklusjonen er at disse sykdomsgenene blir borte av seg sjøl i løpet av noen få generasjoner selv om vi bruker hunder som er bærere helt på lik linje med frie hunder!

FREMGANGSMÅTE VED GENTESTING:
NEKF bruker Laboklin. Skjema kan lastes ned på AU-NEG sine sider. Du må gjerne fylle ut deler av det på forhånd, dette letter veterinærens arbeid.
Veterinæren sender prøven til Laboklin, og du får resultatet etter noen dager.
Så kommer noe som er veldig viktig og som det syndes mye mot: Resultatet skal registreres i NKK. Dersom du skal ha kull, blir ikke valpene registrert før resultatene for mor og far ligger i Dogweb, og når det gjelder eventuelle tispeeiere som leter etter paringshund har de ingen mulighet til å vite om hanhunden er bærer når de ikke finner registrert resultat.

RECESSIV ARVEGANG – GLAUKOM OG DVERGVEKST
Hannhund Tispe Avkom
Fri X Fri = 100% Fri
Fri X Bærer = 50% Fri + 50% Bærer
Bærer X Fri = 50% Fri + 50% Bærer
Fri X Affisert = 100% Bærer
Affisert X Fri = 100% Bærer
Bærer X Bærer = 25% Fri + 25% Affisert + 50% Bærer
Bærer X Affisert = 50% Bærer + 50% Affisert
Affisert X Bærer = 50% Bærer + 50% Affisert
Affisert X Affisert = 100% Affisert

Framgangsmåte ved testing av Glaukom og Dvergvekst:

 1. Bestill time for blodprøvetaking hos veterinær. Prøv å unngå svaberprøve (vattpinne i munnen) fordi dette gir mer usikkert resultat enn blodprøve.
 2. Gå inn på Min side på Dogweb.
 3. Klikk på fanen «Helse» på høyre side.
 4. Velg så: «Bestill helseundersøkelser» Du vil her få opp flere valg.
  Velg hund og riktig skjema (Dvergvekst/Chondrodysplasi CDSLITGA10)
 5. Velg klinikk og veterinær.
 6. Bestillingsoversikt kommer opp. Klikk på «Bestill flere skjema/undersøkelser for denne hunden.»
 7. Velg nytt skjema (Primær åpenvinklet glaukom POAG ADAMST10)
  og legg i handlevogn.
 8. Fullfør bestilling, du får da opp betalingsinformasjon.
  Klikk på firkanten «Aksepter vilkår» og send bestilling.
  Betalingsmetode kommer opp. Betal.
 9. Du vil nå få en mail fra NKK med 2 DNA-skjemaer som skal tas med til veterinæren.
 10. Gå inn på elghundforbundet.no – raser – Norsk elghund grå – Gentester og skriv ut skjemaet til Laboklin som ligger til venstre. Dette tas også med til veterinæren.
 11. Testkode som føres på skjemaet som skal følge EDTA-blodprøva til Laboklin er:
  • Dvergvekst – Chondrodysplasia – 8316
  • Glaukom – POAG (Primary Open Angle Glaucoma) – 8452

Når resultatet av prøvene kommer, må dette sendes sammen med NKK`s DNA-skjemaer til dna@nkk.no. Dette MÅ gjøres for at resultatene skal bli registrert på Dogweb.

NYRESVIKT.
Vi arbeider stadig med mål om å få en test som kan vise om hunden er utsatt for å få nyresvikt. Vi har fått inn mange prøver av gamle hunder, og takker dere som har vært villige til å bidra. Arvegangen for arvelig nyresvikt er kompleks, og det kreves nitidig arbeid for å komme fram til målet. Det kreves også økonomiske bidrag, fordi det koster å ha forskere i arbeid.
Det dukker stadig opp nye tilfeller, og vi ser en viss sammenheng. Våre anbefalinger går på å ikke blande linjer som har vært utsatt for det vi kan anta er arvelig nyresvikt. Dette for at oppdrettere og valpekjøpere skal være best mulig rustet til å unngå sykdommen. Den har dødelig utgang i forholdsvis ung alder, og er til stor belastning både for eiere og oppdrettere, samt for Norsk elghund grå som rase.

Skroll til toppen
Rull til toppen