NORDISK MESTERSKAP – LØSHUND 2014

image (3)image.phpimage.php

NORDISK MESTERSKAP – LØSHUND 2014

 

Norske Elghundklubbers Forbund har mottatt invitasjon fra Finska Jämt- og Gråhundsklubben og Kuopi distrikts jakthundsklubb til Nordisk Mesterskap – Løshund 2014 med følgende informasjon:

Arrangementssted:

Norra Savolax i Siilinjärvi kommune i Punttilslmä hundeaktivitets centrum
Marjomäentie 312, FI-71800 SILINJÄRVI

Prøvedato:
Fredag 26.9.14

Innkvartering:
Gruppene skal bo i hytter, ca. 10 pers. pr. hytte.
Hunder kan tas inn ved behov.

Sengeklær eller sovepose må tas med av den enkelte.

Badstue er varm torsdag og fredag.

Ved behov kan deltagere/andre representanter bo til lørdag med frokost.

Påmelding/søknad om deltagelse:

Frist for innsendelse av søknad/påmelding om deltagelse som NEKFs representanter er satt til 15.7.14.
Fristen må settes så tidlig for at de aktuelle hunder kan bli vaksinert innen nødvendige tidsfrister.

Nødvendig dokumentasjon skal sendes vi den respektive søkers områdeklubb.

Gjeldende uttaksregler for deltagelse på følgende link:

https://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2014/04/Rev-uttaksregler-Nordisk.pdf

 

Informasjon om Nordisk Mesterskap 2014:

http://www.showlink.fi/showlink/hirvikoirienmaaottelu2014

 

 

 

 

Skroll til toppen
Rull til toppen