NKK’s Hovedstyret’s behandling av klage fra NEKF på hvilende Certifikat

KLAGE FRA NEFK VEDRØRENDE NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT

(N UCH) FOR RASER TILKNYTTET NEKF

 

Hovedstyret vedtok som en prøveordning i 5 år at det innføres følgende endring i championatreglene for elghundrasene:

For å løse ut utstillingschampionat er alle Certifikat som er oppnådd på eksteriørutstilling hvilende, inntil hunden har oppnådd Jaktchampionat.

I prøveperioden skal Norske Elghundklubbers forbund (NEKF) gjennomføre nødvendige registreringer og dokumentere effekten av tiltaket. NEKF skal videre involvere det øvrige jakthundmiljøet i de erfaringene og den kunnskapen som opparbeides gjennom prøveperioden.

For målsetningen med prøveordningen refereres det til RAS-dokumentene for elghundrasene.

Det forutsettes at det ikke gjøres andre endringer i championatreglene i prøveperioden.

Ordningen gjelder fra 01.09.2016

Skroll til toppen
Rull til toppen