Nettvett i NEKF og Facebook gruppe for NEKF

Nettvett:

Forbundsstyret har i senere tid observert en del svært uheldig uttalelser på sosiale medier. Vi ønsker derfor å vedta «vett og uvett på nett». Spesielt gjelder dette Facebook (FB), hvor ting lett kan komme ut av kontroll.

Innformasjonskanal:

I tilknytning til saka som FS behandlet vedrørende «nettvett» ser en at dagens nye sosiale medier har en sterk tendens til å lage sine egne «sannheter» og virkelighetsoppfatninger. FS har over lenger tid vurdert hvordan dette skal unngås. Det er ganske klart at en, i de fleste tilfeller, skal informere mest mulig om vedtak og beslutninger som er fattet. For FS sin del blir referater lagt ut på hjemmesiden så fort som mulig. Derfor opprettes det en Facebook gruppe for NEKF. Gruppen skal være en ren informasjonside der linker til nyheter og referater osv. blir lagt ut.

 

Linker til vedtak:

Nettvett i NEKF                                   Innformasjonskanaler

Skroll til toppen
Rull til toppen