Valpeliste for Norsk elghund sort

Informasjon om valpelistene

Valpelistene inneholder valpekull etter parringer som er godkjent av avlutvalget for Norsk elghund sort. (se kriterier her..)

AU NES bistår oppdrettere med å finne hannhunder. Over 95% av alle valpekull i Norge blir søkt inn og godkjent av av AU NES.

Godkjent kombinasjoner legges fortløpende ut på avlsutvalget sin facebook side: Avlsutvalget for Norsk elghund sort og valpelistene på denne nettsiden. 

Skroll til toppen
Rull til toppen